maten - rechten en krommen

 

 

De Porsche 911 is 'rond' genoeg om uit te leggen hoe gebogen delen kunnen worden platgeslagen. 

Dit voorbeeld staat al op schaal 1:10 en is dan 17 cm lang. 

Ondanks dat er geen bovenaanzicht was te vinden kunnen we best proberen het dak plat te slaan.

 

Stap 1

De polyline over het dakmidden heeft een lengte van 93mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2

De polyline langs de zijkant van het dak is 89mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stap 3

De dwarsmaten voor, midden en achter zijn res-pectievelijk 40, 43 en 34 mm.

De gebogen daklijn is 1mm (44) langer.

  

 

  

Stap 4

Doorbuigingen bij voorruit en kofferbak zijn 2.5 en 2 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5

Uit de opgeno-men maten ontstaat een matenplan. De lengte van 93mm min de doorbui-gingen (88.5mm) klopt aardig met de daklijst.

 

Stap 6

De daklijst is net boven de achterruit op z'n breedst en dat is even voor het midden van het dak.

De kromme lijn van voor naar achter heeft daar dus een raakpunt met de 93mm lijnen.

 

Eén of meer kartonnen span-ten moeten zorgen voor de dakronding overdwars.

 

 

 

STAP 1 

 STAP 2 

 STAP 3

STAP 4

STAP 5

STAP 6

 

Stap 1